Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2019 PROCES VERBAL FEBRUARIE 2019 2019-02-28
0 / 2019 MINUTA FEBRUARIE 2019 2019-02-28
14 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 14 / 28 februarie 2019 privind aprobarea acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern. 2019-02-28
13 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 13 /28 februarie 201 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Peregu Mare. 2019-02-28
12 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 12 / 28 februarie 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Peregu Mare. 2019-02-28
11 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 11 / 28 februarie 2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Peregu Mare. 2019-02-28
10 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 10 / 28 februarie 2019 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 30 ianuarie 2018. 2019-02-28
9 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 9 / 28 februarie 2019 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 28 februarie 2019. 2019-02-28
0 / 2019 PROCES VERBAL IANUARIE 2019 2019-01-30
0 / 2019 MINUTA IANUARIE 2019 2019-01-30
8 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 8 / 30 ianuarie 2019 privind stabilirea calității de evaluator, respectiv de contrasemnatar pentru secretarul comunei Peregu Mare. 2019-01-30
7 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 7 / 30 ianuarie 2019 privind introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor, de către operatorul Stației de sortare, compostare, de către operatorul depozitului și împuternicirea Președintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad să semneze actele adiționale la Contractele de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor, operare a stațiilor de sortare, compostare, transfer și depozit. 2019-01-30
6 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 6 / 30 ianuarie 2019 privind aprobarea planului de acţiuni/lucrări pe anul 2019 la care vor participa beneficiarii venitului minim garantat, care au obligaţia, conform legii, să presteze activităţi/acţiuni de interes local. 2019-01-30
5 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 5 / 30 ianuarie 2019 privind aprobarea reţelei şcolare în comuna Peregu Mare pentru anul școlar 2019 – 2020. 2019-01-30
4 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 4 / 30 ianuarie 2019 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a Consiliului Local Peregu Mare la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad şi acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Peregu Mare în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad. 2019-01-30

Înapoi