Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2018 Proces Verbal Aprilie 2018 2018-04-11
0 / 2018 Minuta Aprilie 2018 2018-04-11
21 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 21 / 11 aprilie 2018 privind modificarea parțială a sistemului de colectare a deșeurilor, modificarea parțială a structurii investițiilor, rectificarea unor erori materiale și aprobarea încheierii unui act adițional care să cuprindă toate modificările aduse la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 1603/24.10.2017 . 2018-04-11
20 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 20 / 11 aprilie 2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local Peregu Mare din data de 11 aprilie 2018. 2018-04-11
0 / 2018 PROCES VERBAL Martie 2018 2018-03-29
0 / 2018 Minuta Martie 2018 2018-03-29
19 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 19 / 29 martie 2018 privind modificarea structurii și duratei de realizare a investițiilor din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 1603/24.10.2017, rectificarea unor erori materiale din Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 1603/24.10.2017 și aprobarea încheierii unui act adițional care să cuprindă toate modificările aduse la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 1603/24.10.2017 . 2018-03-29
18 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 18 / 29 martie 2018 privind aprobarea Raportului primarului comunei Peregu Mare cu privire la gestionarea patrimoniului comunei Peregu Mare în anul 2017. 2018-03-29
17 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 17 / 29 martie 2018 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului comunei Peregu Mare pe anul 2017. 2018-03-29
16 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 16 / 29 martie 2018 privind aprobarea reţelei şcolare în comuna Peregu Mare pentru anul școlar 2018 – 2019. 2018-03-29
15 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 15 / 29 martie 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 15 februarie 2018. 2018-03-29
14 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 14 / 29 martie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 2018-03-29
13 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 13 / 29 martie 2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 29 martie 2018. 2018-03-29
0 / 2018 MINUTA MARTIE 2018 2018-03-23
0 / 2018 PROCES VERBAL 2018-02-15

Înapoi