Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2018 Dispoziţia nr. 5/09.02.2018 2018-02-09
0 / 2018 PROCES VERBAL 2018-01-25
5 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 5 / 25 ianuarie 2018 privind aprobarea planului de acţiuni/lucrări pe anul 2018 la care vor participa beneficiarii venitului minim garantat, care au obligaţia, conform legii, să presteze activităţi/acţiuni de interes local. 2018-01-25
4 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 4 / 25 ianuarie 2018 privind modificarea art. 76 alin. (1) din Hotărârea Consiliului Local al comunei Peregu Mare nr. 50/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare. 2018-01-25
3 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 3 / 25 ianuarie 2018 privind înființarea Serviciului de Iluminat Public al comunei Peregu Mare și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. 2018-01-25
2 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 2 / 25 ianuarie 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 25 decembrie 2017. 2018-01-25
1 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 1 / 25 ianuarie 2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 25 ianuarie 2018. 2018-01-25
0 / 2018 MINUTA IANUARIE 2018 2018-01-25
0 / 2017 Minuta Decembrie 2017 2017-12-21
0 / 2017 Proces verbal 2017-12-21
85 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 85 / 21 decembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii nr. 75/23.11.2017 a Consiliului Local al comunei Peregu Mare privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2018. 2017-12-21
84 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 84 / 21 decembrie 2017 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a Consiliului Local Peregu Mare la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad şi acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Peregu Mare în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad. 2017-12-21
83 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 83 / 21 decembrie 2017 privind obligativitatea utilizatorilor serviciului de salubrizare (persoane fizice și juridice) de a încheia contracte cu operatorul desemnat câștigător în urma procedurii de atribuire a contractului având ca obiect: ”Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din județul Arad, proiect gestionat de ADI-SIG Arad – ZONA 1 - LOT 1; ZONA 2 –LOT 2; ZONA 3- LOT 3; ZONA 4 – LOT 4; ZONA 5 – LOT 5”, anunț de concesionare nr. 2892/04.03.2017, respectiv RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru Zona 1, sancționarea utilizatorilor care refuză încheierea de contracte de prestări servicii cu operatorul și instituirea taxei speciale pentru acești utilizatori. 2017-12-21
82 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 82 / 21 decembrie 2017 privind aprobarea tarifelor de salubrizare, modalitatea de modificare și ajustare a acestora pentru Zona 1. 2017-12-21
81 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 81 / 21 decembrie 2017 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 23 noiembrie 2017. 2017-12-21

Înapoi