Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2018 MINUTA IANUARIE 2018 2018-01-25
0 / 2017 Minuta Decembrie 2017 2017-12-21
0 / 2017 Proces verbal 2017-12-21
85 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 85 / 21 decembrie 2017 pentru modificarea Hotărârii nr. 75/23.11.2017 a Consiliului Local al comunei Peregu Mare privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2018. 2017-12-21
84 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 84 / 21 decembrie 2017 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a Consiliului Local Peregu Mare la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad şi acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Peregu Mare în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad. 2017-12-21
83 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 83 / 21 decembrie 2017 privind obligativitatea utilizatorilor serviciului de salubrizare (persoane fizice și juridice) de a încheia contracte cu operatorul desemnat câștigător în urma procedurii de atribuire a contractului având ca obiect: ”Delegarea prin Concesiune a Serviciului Public de Salubrizare, respectiv colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare, provenite din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, din județul Arad, proiect gestionat de ADI-SIG Arad – ZONA 1 - LOT 1; ZONA 2 –LOT 2; ZONA 3- LOT 3; ZONA 4 – LOT 4; ZONA 5 – LOT 5”, anunț de concesionare nr. 2892/04.03.2017, respectiv RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru Zona 1, sancționarea utilizatorilor care refuză încheierea de contracte de prestări servicii cu operatorul și instituirea taxei speciale pentru acești utilizatori. 2017-12-21
82 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 82 / 21 decembrie 2017 privind aprobarea tarifelor de salubrizare, modalitatea de modificare și ajustare a acestora pentru Zona 1. 2017-12-21
81 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 81 / 21 decembrie 2017 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 23 noiembrie 2017. 2017-12-21
80 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 80 / 21 decembrie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 2017-12-21
79 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 79 / 21 decembrie 2017 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 21 decembrie 2017. 2017-12-21
0 / 2017 Minuta Decembrie 2017 2017-12-22
0 / 2017 MINUTA NOIEMBRIE 2017 2017-11-23
0 / 2017 PROCES VERBAL 2017-11-23
78 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 78 / 23 noiembrie 2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2017. 2017-11-23
77 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 77 / 23 noiembrie 2017 privind propunerea reţelei şcolare în comuna Peregu Mare pentru anul școlar 2018 – 2019. 2017-11-23

Înapoi