Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2018 PROCES VERBAL 30 August 2018 2018-08-30
42 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 42 / 30 august 2018 privind împuternicirea cu mandat special, în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Peregu Mare, pentru aprobarea în Adunarea Generală a Asociaților a A.D.I.A.C.J.A. stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor propuse de operatorul S.C. Compania de Apă Arad S.A. 2018-08-30
41 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 41 / 30 august 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 25 iulie 2018. 2018-08-30
40 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 40 / 30 august 2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 30 august 2018. 2018-08-30
0 / 2018 MINUTA IULIE 2018 2018-07-25
0 / 2018 PROCES VERBAL 2018-07-25
39 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 39 / 25 iulie 2018 privind modificarea creditelor bugetare pe trimestrul III ale bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Peregu Mare pentru anul 2018. 2018-07-25
38 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 38 / 25 iulie 2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe trimestrul II al anului 2018. 2018-07-25
37 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 37 / 25 iulie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru investiția”Amenajare și dotare teren de sport inclusiv gazon natural” 2018-07-25
36 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 36 / 25 iulie 2018 privind actualizarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din aria de competență a unităților administrativ – teritoriale membre ale ”Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare județul Arad”. 2018-07-25
35 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 35 / 25 iulie 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 28 iunie 2018. 2018-07-25
34 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 34 / 25 iulie 2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 25 iulie 2018. 2018-07-25
0 / 2018 INFORMARE 2018-06-28
0 / 2018 PROCES VERBAL 28 IUNIE 2018 2018-06-28
0 / -0001 MINUTA IUNIE 2018 0000-00-00

Înapoi