Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 31 / 28 iunie 2018 privind modificarea creditelor bugetare pe trimestrul II ale bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Peregu Mare pentru anul 2018. 2018-06-28
30 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 30 / 28 iunie 2018 privind reorganizarea compartimentului ”Serviciul Public de Asistență Socială” din aparatul de specialitate al primarului comunei Peregu Mare și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al acestuia. 2018-06-28
29 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 29 / 28 iunie 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 19 aprilie 2018. 2018-06-28
28 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 28 / 28 iunie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 2018-06-28
27 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 27 / 28 iunie 2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 28 iunie 2018. 2018-06-28
0 / 2018 Proces Verbal 19 Aprilie 2018 2018-04-19
0 / 2018 Minuta 19 Aprilie 2018 2018-04-25
26 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 26 / 19 aprilie 2018 privind aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă Canalizare Județul Arad”. 2018-04-19
25 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 25 / 19 aprilie 2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe trimestrul I al anului 2018. 2018-04-19
24 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 24 / 19 aprilie 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 11 aprilie 2018. 2018-04-19
23 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 23 / 19 aprilie 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 29 martie 2018. 2018-04-19
22 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 22 / 19 aprilie 2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 19 aprilie 2018. 2018-04-19
0 / 2018 Proces Verbal 11 Aprilie 2018 2018-04-11
0 / 2018 Minuta 11 Aprilie 2018 2018-04-11
21 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 21 / 11 aprilie 2018 privind modificarea parțială a sistemului de colectare a deșeurilor, modificarea parțială a structurii investițiilor, rectificarea unor erori materiale și aprobarea încheierii unui act adițional care să cuprindă toate modificările aduse la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1, nr. 1603/24.10.2017 . 2018-04-11

Înapoi