Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
57 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 57 / 31 octombrie2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Peregu Mare pentru anul 2018. 2018-10-31
56 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 56 / 31 octombrie 2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe trimestrul III al anului 2018. 2018-10-31
55 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 55 / 31 octombrie 2018 Privind modificarea și aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Peregu Mare. 2018-10-31
54 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 54 / 31 octombrie 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 27 septembrie 2018. 2018-10-31
53 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 53 / 31 octombrie 2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 31 octombrie 2018. 2018-10-31
0 / 2018 Minuta Septembrie 2018 2018-09-27
0 / 2018 PROCES VERBAL 27 Septembrie 2018 2018-09-27
52 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 52 / 27 septembrie2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Peregu Mare pentru anul 2018. 2018-09-27
51 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 51 / 27 septembrie 2018 privind confirmarea mandatului acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad, de a semna, în numele și pe seama Comunei Peregu Mare, Actul adițional nr. 8/2018 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 648/30.12.2009, și de a exercita în numele și pe seama Comunei Peregu Mare, dreptul de a delega gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional Compania de Apă Arad SA. 2018-09-27
50 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 50 / 27 septembrie 2018 privind declararea de interes public a unor bunuri ce alcătuiesc și deservesc rețeaua de apă a comunei Peregu Mare. 2018-09-27
49 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 49 / 27 septembrie 2018 privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 24,41 mp, evidenţiat în CF nr. 300424 – Peregu Mic, nr. top. 55 – 56/1 – Peregu Mic ( provenit din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 45 – Peregu Mic) pentru amenajarea şi funcţionarea unui cabinet stomatologic. 2018-09-27
48 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 48 / 27 septembrie 2018 privind vânzarea directă a terenului înscris în CF nr. 300357 Peregu Mare, top. 468/b/31/20, în suprafață de 845 mp, situat în localitatea Peregu Mare nr. 301 către domnul Nicola Marian și soția Nicola Nița, proprietarii imobilului construcție edificată pe acesta. 2018-09-27
47 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 47 / 27 septembrie 2018 privind vânzarea directă a terenului înscris în CF nr. 300444 Peregu Mare, top. 469/30/12, în suprafață de 1137 mp, situat în localitatea Peregu Mare nr. 59 către domnul Răvaș Ilie – Dorin, proprietarul imobilului construcție edificată pe acesta. 2018-09-27
46 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 46 / 27 septembrie 2018 privind vânzarea directă a terenului înscris în CF nr. 300613 Peregu Mare, top. 469/30/11, în suprafață de 924 mp, situat în localitatea Peregu Mare nr. 58 către domnul Kovacs Florin și soția Kovacs Anca – Tinca, proprietarii imobilului construcție edificată pe acesta. 2018-09-27
45 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 45 / 27 septembrie 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 30 august 2018. 2018-09-27

Înapoi