Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
9 / 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2012 2012-02-06
10 / 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activitatea autofinanţate al comunei Peregu Mare pe anul 2012 2012-02-06
27 / 2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2012 2012-04-26
28 / 2012 privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 20,30 mp, evidenţiat în CF nr. 300472 - C1 – U1 – Peregu Mare, nr. cad. 228/III, nr. top. 136/1;137/2/3, pentru activităţi de poştă şi comunicaţii 2012-04-26
23 / 2012 privind acordarea unui mandat reprezentantului comunei Peregu Mare în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad 2012-03-29
18 / 2012 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului comunei Peregu Mare pe anul 2011. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PEREGU MARE, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 MARTIE 2012 2012-03-29
16 / 2012 privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 62,05 mp, evidenţiat în CF nr. 300424 Peregu Mare, nr. cad. C 1 top. 55 – 56/1 – Peregu Mic, pentru activităţi de alimentaţie publică 2012-03-29
17 / 2012 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Peregu Mare 2012-03-29
22 / 2012 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Peregu Mare. CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PEREGU MARE, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 MARTIE 2012 2012-03-29
19 / 2012 privind însuşirea Raportului primarului comunei cu privire la gestionarea patrimoniului comunei Peregu Mare în anul 2011. 2012-03-29
24 / 2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2012 2012-03-29
20 / 2012 privind organizarea reţelei şcolare în comuna Peregu Mare pentru anul şcolar 2012 – 2013 2012-03-29
21 / 2012 privind modificarea preţului la consumul de apă potabilă stabilit la art. 3 din anexa nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local Peregu Mare nr. 65 /24.11.2011 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2012. 2012-03-29
15 / 2012 privind vânzarea imobilului situat în comuna Peregu Mare nr. 139, înscris în CF nr. 300472 – C1 – U2 Peregu Mare, nr. cad. 228/II, top 136/1; 137/2/2 2012-03-15

Înapoi