Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2013 Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe trimestrul I al anului 2013. 2013-04-25
14 / 2013 Privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţii “Modernizarea reţelei de trotuare din interiorul comunei Peregu Mare, localităţile Peregu Mare şi Peregu Mic – 1,315 Km” 2013-02-21
11 / 2013 Privind aprobarea Raportului primarului comunei Peregu Mare cu privire la gestionarea patrimoniului comunei Peregu Mare în anul 2012 2013-02-21
10 / 2013 Privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului comunei Peregu Mare pe anul 2012 2013-02-21
9 / 2013 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei comunei Peregu Mare. 2013-02-21
8 / 2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Peregu Mare, urmare reorganizării. 2013-02-21
8 / 2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Peregu Mare, urmare reorganizării. 2013-02-21
4 / 2013 privind aprobarea planului de acţiuni pe anul 2013 la care vor participa beneficiarii venitului minim garantat, care au obligaţia, conform legii, să presteze activităţi/acţiuni de interes local 2013-01-24
71 / 2012 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Peregu Mare. 2012-12-20
37 / 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare. 2012-07-26
31 / 2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2012 2012-05-31
34 / 2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2012 2012-06-14
6 / 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Peregu Mare 2012-06-29
5 / 2012 privind alegerea viceprimarului 2012-06-29
4 / 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2012-06-29

Înapoi