Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
31 / 2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2012 2012-05-31
34 / 2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2012 2012-06-14
6 / 2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Peregu Mare 2012-06-29
5 / 2012 privind alegerea viceprimarului 2012-06-29
4 / 2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2012-06-29
3 / 2012 privind constituirea legală a Consiliului Local al comunei Peregu Mare 2012-06-29
2 / 2012 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi 2012-06-29
1 / 2012 privind constituirea comisiei de validare a alegerii consilierilor locali 2012-06-29
2 / 2012 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local din anul precedent a deficitului secţiunii de dezvoltare din anul curent 2012-01-18
6 / 2012 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 65/29.11.2011 a Consiliului Local al comunei Peregu Mare privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2012 2012-01-31
65 / 2011 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2012 2011-11-29
11 / 2012 privind aprobarea planului de acţiuni pe anul 2012 la care vor participa beneficiarii venitului minim garantat, care au obligaţia, conform legii, să presteze activităţi/acţiuni de interes local 2012-02-06
9 / 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2012 2012-02-06
10 / 2012 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la activitatea autofinanţate al comunei Peregu Mare pe anul 2012 2012-02-06
27 / 2012 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2012 2012-04-26

Înapoi