Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
41 / 2015 HOTĂRÂREA Nr. 41 / 25 iunie 2015 privind aprobarea actului adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad şi împuternicirea specială a reprezentantului Consiliului Local al comunei Peregu Mare care în A.G.A. să voteze şi să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Peregu Mare. 2015-06-25
40 / 2015 HOTĂRÂREA Nr. 40 / 25 iunie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2015. 2015-06-25
36 / 2015 HOTĂRÂREA Nr. 36 / 25 iunie 2015 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 25 iunie 2015 . 2015-06-25
37 / 2015 HOTĂRÂREA Nr. 37 / 25 iunie 2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 2015-06-25
35 / 2015 HOTĂRÂREA Nr. 35 / 28 mai 2015 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peregu Mare pentru anul 2015. 2015-05-28
32 / 2015 HOTĂRÂREA Nr. 32 / 30 aprilie 2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv de drept public „VIITORUL” Pereg, înfiinţat sub autoritatea Consiliului Local al comunei Peregu Mare, aprobat prin Hotărârea nr. 7/29.01.2015 a Consiliului Local al comunei Peregu Mare. 2015-04-30
28 / 2015 HOTĂRÂREA Nr. 28 / 30 aprilie 2015 privind modificarea art.4 alin. (4) din Anexa nr. 4 a Hotărârii Consiliului Local al comunei Peregu Mare nr. 74/27.11.2014 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2015. 2015-04-30
31 / 2015 HOTĂRÂREA Nr. 31 / 30 aprilie 2015 privind aderarea comunei Peregu Mare la teritoriul LEADER constituit prin Asoaciaţia Grup de Acţiune Locală „ Lunca Mureşului de Jos”. 2015-04-30
30 / 2015 HOTĂRÂREA Nr. 30 / 30 aprilie 2015 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe trimestrul I al anului 2015. 2015-04-30
29 / 2015 HOTĂRÂREA Nr. 29 / 30 aprilie 2015 2015-04-30
23 / 2015 HOTĂRÂREA Nr. 23 / 26 martie 2015 2015-03-26
14 / 2015 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a Consiliului Local Peregu Mare la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad şi acordarea unui mandat reprezentantului comunei Peregu Mare în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad. 2015-02-12
12 / 2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2015 2015-02-12
7 / 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv de drept public „ VIITORUL” Pereg, înfiinţat sub autoritatea Consiliului Local al comunei Peregu Mare 2015-01-29
5 / 2015 privind însuşirea modelului – cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern 2015-01-29

Înapoi