Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
3 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 3 / 30 ianuarie 2019 privind implementarea de către comuna Peregu Mare a proiectului ”WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”. 2019-01-30
2 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 2 / 30 ianuarie 2019 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 18 decembrie 2018. 2019-01-30
1 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 1 / 30 ianuarie 2019 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 30 ianuarie 2019. 2019-01-30
0 / 2018 MINUTA DECEMBRIE 2018 2018-12-18
72 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 72 / 18 decmbrie2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Peregu Mare pentru anul 2018. 2018-12-18
71 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 71 / 18 decembrie 2018 privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017. 2018-12-18
70 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 70 / 18 decembrie 2018 privind introducerea contribuției pentru economia circular în tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor conform Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1 nr. 1603/24.10.2017. 2018-12-18
69 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 69 / 18 decembrie2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Peregu Mare pentru anul 2018. 2018-12-18
68 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 68 / 18 decembrie 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 29 noiembrie 2018. 2018-12-18
67 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 67 / 18 decembrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 2018-12-18
66 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 66 / 18 decembrie 2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 18 decembrie 2018. 2018-12-18
0 / 2018 MINUTA NOIEMBRIE 2018 2018-11-29
0 / 2018 PROCES VERBAL 29 NOIEMBRIE 2018 2018-11-29
65 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 65 / 29 noiembrie 2018 privind stabilirea respectării prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 în sarcina Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad și operatorilor de salubrizare cu care aceasta are încheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. 2018-11-29
64 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 64 / 29 noiembrie 2018 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 10 2018-11-29

Înapoi