Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
60 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 60 / 29 noiembrie 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 31 octombrie 2018. 2018-11-29
59 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 59 / 29 noiembrie 2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 29 noiembrie 2018. 2018-11-29
0 / 2018 Minuta OCTOMBRIE 2018 2018-10-31
0 / 2018 PROCES VERBAL 31 Octombrie 2018 2018-10-31
58 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 58 / 31 octombrie 2018 privind revocarea Hotătârii Consiliului Local al comunei Peregu Mare nr. 16/27.03.2007 privind intenția Consiliului Local Peregu Mare de a se asocia cu unitățile administativ – teritoriale Semlac, Pecica, Dorobanți, Iratoșu, Battonya, Mezohegyes, Mezokovacshaza,Nagykamaras. 2018-10-31
57 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 57 / 31 octombrie2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Peregu Mare pentru anul 2018. 2018-10-31
56 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 56 / 31 octombrie 2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe trimestrul III al anului 2018. 2018-10-31
55 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 55 / 31 octombrie 2018 Privind modificarea și aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Peregu Mare. 2018-10-31
54 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 54 / 31 octombrie 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 27 septembrie 2018. 2018-10-31
53 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 53 / 31 octombrie 2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 31 octombrie 2018. 2018-10-31
0 / 2018 Minuta Septembrie 2018 2018-09-27
0 / 2018 PROCES VERBAL 27 Septembrie 2018 2018-09-27
52 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 52 / 27 septembrie2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Peregu Mare pentru anul 2018. 2018-09-27
51 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 51 / 27 septembrie 2018 privind confirmarea mandatului acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare județul Arad, de a semna, în numele și pe seama Comunei Peregu Mare, Actul adițional nr. 8/2018 la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare nr. 648/30.12.2009, și de a exercita în numele și pe seama Comunei Peregu Mare, dreptul de a delega gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional Compania de Apă Arad SA. 2018-09-27
50 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 50 / 27 septembrie 2018 privind declararea de interes public a unor bunuri ce alcătuiesc și deservesc rețeaua de apă a comunei Peregu Mare. 2018-09-27

Înapoi