Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
47 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 47 / 27 septembrie 2018 privind vânzarea directă a terenului înscris în CF nr. 300444 Peregu Mare, top. 469/30/12, în suprafață de 1137 mp, situat în localitatea Peregu Mare nr. 59 către domnul Răvaș Ilie – Dorin, proprietarul imobilului construcție edificată pe acesta. 2018-09-27
46 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 46 / 27 septembrie 2018 privind vânzarea directă a terenului înscris în CF nr. 300613 Peregu Mare, top. 469/30/11, în suprafață de 924 mp, situat în localitatea Peregu Mare nr. 58 către domnul Kovacs Florin și soția Kovacs Anca – Tinca, proprietarii imobilului construcție edificată pe acesta. 2018-09-27
45 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 45 / 27 septembrie 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 30 august 2018. 2018-09-27
44 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 44 / 27 septembrie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 2018-09-27
43 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 43 / 27 septembrie 2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 27 septembrie 2018. 2018-09-27
0 / 2018 Minuta August 2018 2018-08-30
0 / 2018 PROCES VERBAL 30 August 2018 2018-08-30
42 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 42 / 30 august 2018 privind împuternicirea cu mandat special, în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Peregu Mare, pentru aprobarea în Adunarea Generală a Asociaților a A.D.I.A.C.J.A. stabilirea, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor propuse de operatorul S.C. Compania de Apă Arad S.A. 2018-08-30
41 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 41 / 30 august 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 25 iulie 2018. 2018-08-30
40 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 40 / 30 august 2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 30 august 2018. 2018-08-30
0 / 2018 MINUTA IULIE 2018 2018-07-25
0 / 2018 PROCES VERBAL 2018-07-25
39 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 39 / 25 iulie 2018 privind modificarea creditelor bugetare pe trimestrul III ale bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Peregu Mare pentru anul 2018. 2018-07-25
38 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 38 / 25 iulie 2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe trimestrul II al anului 2018. 2018-07-25
37 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 37 / 25 iulie 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru investiția”Amenajare și dotare teren de sport inclusiv gazon natural” 2018-07-25

Înapoi