Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
17 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 17 / 29 martie 2018 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului comunei Peregu Mare pe anul 2017. 2018-03-29
16 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 16 / 29 martie 2018 privind aprobarea reţelei şcolare în comuna Peregu Mare pentru anul școlar 2018 – 2019. 2018-03-29
15 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 15 / 29 martie 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 15 februarie 2018. 2018-03-29
14 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 14 / 29 martie 2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 2018-03-29
13 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 13 / 29 martie 2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 29 martie 2018. 2018-03-29
0 / 2018 MINUTA MARTIE 2018 2018-03-23
0 / 2018 PROCES VERBAL 2018-02-15
0 / 2018 MINUTA Februarie 2018 2018-02-15
12 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 12 / 15 februarie 2018 privind revocarea Hotărârii nr. 76 adoptată de Consiliul Local al comunei Peregu Mare în ședința din data de 23 noiembrie 2017 privind concesionarea unui spațiu având destinația de cabinet medical stomatologic. 2018-02-15
11 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 11 / 15 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pentru anul 2018. 2018-02-15
10 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 10 / 15 februarie 2018 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea contului de execuţie a bugetului comunei Peregu Mare pe anul 2017. 2018-02-15
9 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 9 / 15 februarie 2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Peregu Mare nr. 82/21.12.2017 privind aprobarea tarifelor de salubrizare, modalitatea de modificare și ajustare a acestora pentru Zona 1. 2018-02-15
8 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 8 /15 februarie 2018 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al comunei Peregu Mare. 2018-02-15
7 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 7 / 15 februarie 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 25 ianuarie 2018. 2018-02-15
6 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 6 / 15 februarie 2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 15 februarie 2018. 2018-02-15

Înapoi