Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2013 Proces Verbal şedinţă 2013-10-24
56 / 2013 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe trim III al anului 2013 2013-10-24
55 / 2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei peregu mare pe anul 2013 2013-10-24
45 / 2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2013. 2013-08-29
44 / 2013 privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Peregu Mare 2013-08-29
43 / 2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Peregu Mare. 2013-08-29
40 / 2013 privind aprobarea Planului de măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscrierea a datelor în Registrul agricol. 2013-07-25
39 / 2013 Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe trimestrul II al anului 2013. 2013-07-25
38 / 2013 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2013. 2013-07-25
27 / 2013 privind preluarea dreptului de administrare asupra amplasamentului obiectivului de investiţii ce a făcut obiectul contractului nr. 362/18.11.2011 din cadrul PNDI 2013-04-29
24 / 2013 Privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe trimestrul I al anului 2013. 2013-04-25
14 / 2013 Privind aprobarea instrumentării proiectului de investiţii “Modernizarea reţelei de trotuare din interiorul comunei Peregu Mare, localităţile Peregu Mare şi Peregu Mic – 1,315 Km” 2013-02-21
11 / 2013 Privind aprobarea Raportului primarului comunei Peregu Mare cu privire la gestionarea patrimoniului comunei Peregu Mare în anul 2012 2013-02-21
10 / 2013 Privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului comunei Peregu Mare pe anul 2012 2013-02-21
9 / 2013 Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei comunei Peregu Mare. 2013-02-21

Înapoi