HCL 71 / 2018-12

HOTĂRÂREA    Nr. 71 / 18 decembrie 2018

privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017.

Fișiere atașate

Înapoi