HCL 64 / 2018-11

HOTĂRÂREA    Nr. 64 / 29 noiembrie 2018

privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 10

Fișiere atașate

Înapoi