HCL 12 / 2017-01

HOTĂRÂREA    Nr. 12 / 26 ianuarie 2017

privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi

transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi

comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere

fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul

Arad, - Zona 1

 

Fișiere atașate

Înapoi