Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 13 / 26 ianuarie 2017 privind aprobarea reţelei şcolare în comuna Peregu Mare pentru anul școlar 2017 – 2018. 2017-01-26
12 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 12 / 26 ianuarie 2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, - Zona 1 2017-01-26
11 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 11 / 26 ianuarie 2017 privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul Document de poziție privind modul de implementare a proiectului “ Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad” şi acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Peregu Mare în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad. 2017-01-26
10 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 10 / 26 ianuarie 2017 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a Consiliului Local Peregu Mare la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad şi acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Peregu Mare în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad 2017-01-26
9 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 9 / 26 ianuarie 2017 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 6 ianuarie 2017. 2017-01-26
8 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 8 / 26 ianuarie 2017 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 5 ianuarie 2017. 2017-01-26
7 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 7 / 26 ianuarie 2017 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 21 decembrie 2016. 2017-01-26
6 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 6 / 26 ianuarie 2017 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 15 decembrie 2016. 2017-01-26
5 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 5 / 26 ianuarie 2017 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 26 ianuarie 2017. 2017-01-26
4 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 4 / 6 ianuarie 2017 privind propunerea de reorganizare a reţelei şcolare în comuna Peregu Mare pentru anul școlar 2017 – 2018. 2017-01-05
3 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 03 / 06 ianuarie 2017 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local Peregu Mare din data de 06 ianuarie 2017. 2017-01-05
2 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 02 / 05 ianuarie 2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local din anul 2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local din anul 2016. 2017-02-05
1 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 01 / 05 ianuarie 2017 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local Peregu Mare din data de 05 ianuarie 2017. 2017-01-05
80 / 2016 HOTĂRÂREA Nr. 80 / 21 decembrie 2016 privind propunerea de menţinere a reţelei şcolare în comuna Peregu Mare pentru anul școlar 2017 – 2018. 2016-12-21
79 / 2016 HOTĂRÂREA Nr. 79 / 21 decembrie 2016 privind privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2016. 2016-12-21

Înapoi