Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2018 MINUTA NOIEMBRIE 2018 2018-11-29
0 / 2018 PROCES VERBAL 29 NOIEMBRIE 2018 2018-11-29
65 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 65 / 29 noiembrie 2018 privind stabilirea respectării prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 în sarcina Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad și operatorilor de salubrizare cu care aceasta are încheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare. 2018-11-29
64 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 64 / 29 noiembrie 2018 privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 10 2018-11-29
63 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 63 / 29 noiembrie 2018 privind stabilirea valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2019. 2018-11-29
62 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 62 / 29 noiembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei comunei Peregu Mare. 2018-11-29
61 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 61 / 29 noiembrie 2018 privind propunerea reţelei şcolare în comuna Peregu Mare pentru anul școlar 2019 – 2020. 2018-11-29
60 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 60 / 29 noiembrie 2018 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 31 octombrie 2018. 2018-11-29
59 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 59 / 29 noiembrie 2018 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 29 noiembrie 2018. 2018-11-29
0 / 2018 Minuta OCTOMBRIE 2018 2018-10-31
0 / 2018 PROCES VERBAL 31 Octombrie 2018 2018-10-31
58 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 58 / 31 octombrie 2018 privind revocarea Hotătârii Consiliului Local al comunei Peregu Mare nr. 16/27.03.2007 privind intenția Consiliului Local Peregu Mare de a se asocia cu unitățile administativ – teritoriale Semlac, Pecica, Dorobanți, Iratoșu, Battonya, Mezohegyes, Mezokovacshaza,Nagykamaras. 2018-10-31
57 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 57 / 31 octombrie2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Peregu Mare pentru anul 2018. 2018-10-31
56 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 56 / 31 octombrie 2018 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe trimestrul III al anului 2018. 2018-10-31
55 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 55 / 31 octombrie 2018 Privind modificarea și aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Peregu Mare. 2018-10-31

Înapoi