Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2019 PROCES VERBAL IANUARIE 2019 2019-01-30
0 / 2019 MINUTA IANUARIE 2019 2019-01-30
8 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 8 / 30 ianuarie 2019 privind stabilirea calității de evaluator, respectiv de contrasemnatar pentru secretarul comunei Peregu Mare. 2019-01-30
7 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 7 / 30 ianuarie 2019 privind introducerea contribuției pentru economia circulară în tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor, de către operatorul Stației de sortare, compostare, de către operatorul depozitului și împuternicirea Președintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad să semneze actele adiționale la Contractele de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor, operare a stațiilor de sortare, compostare, transfer și depozit. 2019-01-30
6 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 6 / 30 ianuarie 2019 privind aprobarea planului de acţiuni/lucrări pe anul 2019 la care vor participa beneficiarii venitului minim garantat, care au obligaţia, conform legii, să presteze activităţi/acţiuni de interes local. 2019-01-30
5 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 5 / 30 ianuarie 2019 privind aprobarea reţelei şcolare în comuna Peregu Mare pentru anul școlar 2019 – 2020. 2019-01-30
4 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 4 / 30 ianuarie 2019 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a Consiliului Local Peregu Mare la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad şi acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Peregu Mare în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad. 2019-01-30
3 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 3 / 30 ianuarie 2019 privind implementarea de către comuna Peregu Mare a proiectului ”WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale”. 2019-01-30
2 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 2 / 30 ianuarie 2019 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 18 decembrie 2018. 2019-01-30
1 / 2019 HOTĂRÂREA Nr. 1 / 30 ianuarie 2019 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 30 ianuarie 2019. 2019-01-30
0 / 2018 MINUTA DECEMBRIE 2018 2018-12-18
72 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 72 / 18 decmbrie2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Peregu Mare pentru anul 2018. 2018-12-18
71 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 71 / 18 decembrie 2018 privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. utilizatorilor serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017. 2018-12-18
70 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 70 / 18 decembrie 2018 privind introducerea contribuției pentru economia circular în tariful încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor conform Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 1 nr. 1603/24.10.2017. 2018-12-18
69 / 2018 HOTĂRÂREA Nr. 69 / 18 decembrie2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Peregu Mare pentru anul 2018. 2018-12-18

Înapoi