Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2017 MINUTA MARTIE 2017 2017-03-17
0 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 20/ 17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia Modernizare străzi în Comuna Peregu Mare, Judeţul Arad, Etapa III. 2017-03-17
0 / 2017 HOTARÂREA Nr. 19 /17 martie 2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 2017-03-17
0 / 2017 HOTARARE Nr. 18/17.03.2017 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei de îndată a Consiliului Local Peregu Mare din data de 17 martie 2017 2017-03-17
0 / 2017 MINUTA FEBRUARIE 2017 2017-02-23
13 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 13 / 26 ianuarie 2017 privind aprobarea reţelei şcolare în comuna Peregu Mare pentru anul școlar 2017 – 2018. 2017-01-26
12 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 12 / 26 ianuarie 2017 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, - Zona 1 2017-01-26
11 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 11 / 26 ianuarie 2017 privind aprobarea actului adițional nr. 1 la Acordul Document de poziție privind modul de implementare a proiectului “ Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad” şi acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Peregu Mare în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad. 2017-01-26
10 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 10 / 26 ianuarie 2017 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale a Consiliului Local Peregu Mare la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad şi acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Peregu Mare în A.G.A. la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Arad 2017-01-26
9 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 9 / 26 ianuarie 2017 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 6 ianuarie 2017. 2017-01-26
8 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 8 / 26 ianuarie 2017 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 5 ianuarie 2017. 2017-01-26
7 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 7 / 26 ianuarie 2017 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 21 decembrie 2016. 2017-01-26
6 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 6 / 26 ianuarie 2017 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 15 decembrie 2016. 2017-01-26
5 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 5 / 26 ianuarie 2017 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 26 ianuarie 2017. 2017-01-26
4 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 4 / 6 ianuarie 2017 privind propunerea de reorganizare a reţelei şcolare în comuna Peregu Mare pentru anul școlar 2017 – 2018. 2017-01-05

Înapoi