Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2017 MINUTA /25.05.2017 2017-05-25
0 / 2017 MINUTA 2017-04-20
0 / 2017 PROCES VERBAL 2017-04-20
32 / 2017 Hotărârea Nr. 32/ 20 aprilie 2017 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe trimestrul I al anului 2017 2017-04-20
31 / 2017 Hotărârea Nr.31/ 20 aprilie 2017 privind aprobarea Raportului primarului comunei Peregu Mare cu privire la gestionarea patrimoniului comunei Peregu Mare în anul 2016 2017-04-20
30 / 2017 Hotărârea Nr.30/20 aprilie 2017 privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului comunei Peregu Mare pe anul 2016 2017-04-20
29 / 2017 Hotărârea Nr.29/ 20 aprilie 2017 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 30 martie 2017 2017-04-20
28 / 2017 Hotărârea Nr.28/20 aprilie 2017 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 20 aprilie 2017 2017-04-20
0 / 2017 PROCES VERBAL PENTRU ŞEDINŢA DIN 30 MARTIE 2017 2017-03-30
27 / 2017 Hotărârea nr.27/30 martie 2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Peregu Mare pentru anul 2017 2017-03-30
26 / 2017 Hotărârea nr. 26/30 martie 2017 privind aprobarea utilizării excedentului rezultat la încheierea contului de execuţie a bugetului Comunei Peregu Mare pe anul 2016 2017-03-30
25 / 2017 Hotărârea mr. 25/30 martie 2017 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General (P.U.G) al Comunei Peregu Mare 2017-03-30
24 / 2017 Hotărârea nr. 24/30 martie 2017 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Comunei Peregu Mare 2017-03-30
23 / 2017 Hotărârea mr. 23/30 martie 2017 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local al Comunei Peregu Mare din data de 17 martie 2017 2017-03-30
22 / 2017 Hotărârea nr. 22/30 martie 2017 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare al Consiliului Local al Comunei Peregu Mare din data de 23 februarie 2017 2017-03-30

Înapoi