Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
0 / 2017 MINUTA AUGUST 2017 2017-08-31
0 / 2017 Proces verbal 2017-08-31
59 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 59 / 31 august 2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2017. 2017-08-31
58 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 58 / 31 august 2016 privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN, în vederea garantării obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile, pentru implementarea proiectului ”Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din sat Peregu Mic, comuna Peregu Mare, județul Arad”. 2017-08-31
57 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 57 / 31 august 2016 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului ” Modernizarea, renovarea și dotarea căminului cultural din sat Peregu Mic, comuna Peregu Mare, județul Arad”. 2017-08-31
56 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 56 / 31 august 2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii modificat prin transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante de nivel superior în funcţie publică de nivel inferior din cadrul compartimentului buget – contabilitate aparatul de specialitate al primarului comunei Peregu Mare. 2017-08-31
55 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 55 / 31 august 2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2017. 2017-08-31
54 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 54 / 31 august 2017 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Peregu Mare din data de 25 iulie 2017. 2017-08-31
53 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 53 / 31 august 2017 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local Peregu Mare din data de 31 august 2017. 2017-08-31
0 / 2017 MINUTA IULIE 2017 2017-07-25
0 / 2017 Proces verbal 2017-07-25
52 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 52 / 25 iulie 2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Peregu Mare pe anul 2017. 2017-07-25
51 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 51 / 25 iulie 2017 privind aprobarea participării comunei Peregu Mare la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2017 – 2019, în vederea achiziţionării unei autoutilitare prin acest program, derulat de Ministerul Mediului – Administrația Fondului pentru Mediu. 2017-07-25
50 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 50 / 25 iulie 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peregu Mare pe semestrul II al anului 2017. 2017-07-25
49 / 2017 HOTĂRÂREA Nr. 49 / 25 iulie 2017 privind aprobarea coeficienților care stau la baza stabilirii salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Peregu Mare. 2017-07-25

Înapoi